*To Nie Jest Normalne to kampania, która zwiększa świadomość na temat uwodzenia i wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie, opowiadająca się za silniejszym prawodawstwem UE w celu ochrony dzieci w Internecie.

Wierzymy, że każda historia zasługuje na wysłuchanie, a dzieląc się nimi, chcemy rzucić wyzwanie normalizacji nadużyć w sieci.

Partnerzy